Norsk Forlishistorisk Forening

Skjema for målsetting ankere

Tilbake til: [Beregningsmodeller]

Her er de viktigste mål en bør ta av et typisk 1700 talls anker.


Copyright © Norsk Forlishistorisk Forening  Vedlikeholdes av Trond Johannessen