Opphavsrettigheter - copyright

 
 

I flere tilfeller ligger det årelang forskning bak artiklene og tabellene som er lagt ut på våre Internett sider. Siden flere av medlemmene har planer om publisering av stoffet i bøker o.l. forbeholder vi oss retten til at:

Ingen av artiklene eller bildene som finnes på Internett sidene til NFF kan brukes av andre enn medlemmene, uten på forhånd å ha innhentet skriftlig avtale om dette. 

Spørsmål om å bruke noe av NFF sitt materiale kan rettes til en av medlemmene som har sin E-mail adresse på vårt tilbakemeldings formular, fortrinnsvis til forfatteren av siden

 
 
 
 
 
 
 
© Norsk Forlishistorisk Forening
Norsk Forlishistorisk Forening