Nyheter

  • Konstruksjon
CMS - 1.9.4 - Faanui
 
Skriv ut denne siden

Marinarkeologisk utgraving av Samson


Oversiktsbilde av utgravingsområdet som viser restene av Samson etter at pælemarken har gnagd det ned. Pilen på bildet viser middellspantet som var det bredeste stedet på skipet. Det underste bildet viser nedre del av middelspantet i Henrik Gerners konstruksjonstegning med en rød strek som indikerer snittflaten på det øvre bildet.

Vraket ligger med akterenden vennende mot venstre og slutter i akterkant noe aktenfor stormastens plassering. I forkant slutter vraket omtrent der fokkemasten stod. På styrbord side sees et område hvor det ligger en del last bestående av keramikkdeler, stenkull og ballaststein.

 

 

Tegningen viser forholdet mellom det gjenværende vrak og det opprinnelige fartøy.

Previous page: Samsons forlis  Neste side: Mynter fra SAMSON funnet