Nyheter

 • Konstruksjon
CMS - 1.9.4 - Faanui
 
Skriv ut denne siden

Skipsmannskapet på Samson

På skipets siste reise opplyses det at mannskapet bestod av i alt 11 mann samt en dreng. Normalt ble ikke kapteinen medtatt i slike mannskapslister. Det vil si at kaptein Randulff kommer i tillegg. Videre var det ytterligere med to kvinnelige passasjerer.

De som var ombord under forliset var da:

 1. Kaptein Niels Brønlund Randulf
 2. Styrmann Jens Rasmussen From
 3. Baadsmand Johannes Amundsen Havig
 4. Bødker Christian Fridrich Dram
 5. Matros Niels Wormsen
 6. Matros Lars Larsen
 7. Kokk
 8. Ukjent
 9. Ukjent
 10. Ukjent
 11. Ukjent
 12. Ukjent
 13. Dreng
 14. Passasjerer (Fruentimmer)
 15. Passasjerer (Fruentimmer)
Previous page: Niels Brønlund Randulff  Neste side: Samson´s reiser