Nyheter

  • Konstruksjon
CMS - 1.9.4 - Faanui
 
Skriv ut denne siden

Samsons konstruksjonstegninger


Tegningen viser SAMSON's grunnriss, som er den tegningen man benyttet ved oppspanting av fartøyet. Plasseringen av hovedspantene vises med den røde vertikale streker. Den øverste horisontale linje beskriver vannlinjen. Den underste delen av tegningen viser omrisset av fartøyet i de seksjonene som er indikert av de horisontale røde linjer i for- og akterskipet.


 


samson_middelspant Høyre klikk og velg "lagre mål som" for å overføre til egen maskin samson_middelspant_66.jpg
192 578 kb
samson_grunnritz Høyre klikk og velg "lagre mål som" for å overføre til egen maskin samson_grunnritz_50.jpg
209 329 kb
samson durksnidt Høyre klikk og velg "lagre mål som" for å overføre til egen maskin durksnidt_50.jpg
206 822 kb
samson_seyltegning Høyre klikk og velg "lagre mål som" for å overføre til egen maskin samson_seyltegning_66.jpg
243 035 kb

 

 


Previous page: Samson´s byggeprosess  Neste side: Samson`s konstruktør