Nyheter

  • Konstruksjon
CMS - 1.9.4 - Faanui
 
Skriv ut denne siden

Rigg detaljer

Dette er et regneark som er utarbeidet etter konstruktørenes metoder for å beregne og tegne rigg detaljer. Disse er igjen basert på tradisjonelle byggeteknikker gjennom flere hundre år.

Eksemplet her viser hvordan man kan få ut målene i skala 1:32,dersom man skal bygge en skipsmodell. Alt regnes ut fra at man kun vet den maksimale bredde på fartøyet, dvs. bredden ved middelspantet, eller lengden i øverste vannlinje. Alle tallene er beregnet ut til tre typer skip, dette fordi formlene er forskjellige alt etter størrelsen på skipet, og at det er praktisk å kunne se alle varianter på en gang.

Regnestykkene bak eksemplene lar seg ikke gjøre å vise her, men eksemplet viser den store tall materien man kan få ut av denne beregningsmodellen.

En annen praktisk bruk denne regnemodellen kan ha, er å putte inn tall på bredde/lengde på et skip inntil målet på en bestemt detalj i riggen stemmer overens med et man har fra før. Slik vil man kunne finne bredde og lengde på et ukjent skip. Dette kan så igjen brukes i utregning av lestedrektighet i Commerselester eller trelester.

Mastenes dimensjoner kalkulert på et skip som har følgende mål i Danske fot:

Det øvre dekkets lengde i fot:    83
Skipets maksimale bredde i fot: 24
Målene er i full størrelse og skalert ned til størrelse 1:32
Previous page: Forskningsmateriell   Neste side: Konstruksjonsdetaljer