Nyheter

  • Konstruksjon
CMS - 1.9.4 - Faanui
 
Skriv ut denne siden

Personer som var innvolvert i Samson

Yrke Navn Bosted Hendelse
Henning Struwe
Friderich Fg?? Adeler Kristiansand Rådmann
Fridric Ehrenfeld Kristiansand
Glÿkstad Kristiansand Rådmann
Peder Nikolay Høyer Kristiansand Rådmann
Peder Isachsen Kristiansand Sønn av Daniel Isaachse
Kaptein Janter Kristiansand
Kaptein Ole Aabel Kristiansand Kjøpmann
Jacob Aall Kristiansand
Kanselikontrollør Boch Kristiansand (venstre colonne i tollregnskapene)
Kjøpmann Jens Foss Kristiansand Befragter med SAMSON
Rådmann Gluckstad Kristiansand Blandt annet kjøper ved døsboauksjon etter Niels Randulff
Losoldermann Ole Nielsen Dannevig Homborsund Bruk av hans hus som rettslokale og opplagsplass etc. etter forliset av SAMSON
Skipsbyggmester Ole Østby Kristiansand Bygget Daniel Isaachsens skib MACRELLEN, SUSANNE & MARGARETHE og ECHO
Skipsbyggmester Thomas Sørensen Kristiansand Bygget SAMSON og mange andre av Daniel Isaachsens skip
Hanne Susanne Nideros Kristiansand Daniel Isaachsens andre kone
Christiane Hedvig Christensen Kristiansand Daniel Isaachsens første kone
Reder Niels Moe Kristiansand Daniel Isaachsens største handelsrival
Barbra Margrethe Randulff Kristiansand Datter av Niels Randulff
Niels Enge Vidne og Deltok i rettsaken etter forliset av SAMSON
Jørgen Pedersen Haave Homborsund Lagrettsmann Deltok i rettsaken etter forliset av SAMSON
Ole Andsteensen Haave Homborsund Lagrettsmann Deltok i rettsaken etter forliset av SAMSON
Didrik Hegermann Kristiansand Den 2 Desember 1815 gifter han seg med Hanne Susanne Nideros som var enke etter Daniel Isaachsen. Han overtar verft m.m
Fr. Giertsen Befragter Eier ev minst en tønde smør som forliste med SAMSON
Reder Daniel Widlock Kristiansand Batavisk Consul Ene eier av 722-047 SAMSON
Anna Jansøn Kristiansand Enke etter Tønnes Jansøn, tidligere eier av deler av Kirkegt.6 i Kristiansand
Reyer St. Thomas Er nevnt i brevene angående pengeoppkrevingen i SAMSON-prosjektet
Kommerseråd Beemke St.Thomas? Er skyldig penger til Andreas Bierch
Niels Grønnberg St.Thomas? Er skyldig penger til Andreas Bierch
Prokurator Touborg St.thomas? Er skyldig penger til Andreas Bierch
Rasmus Nicolay Eugenius Sørensen Kristiansand Far til Niels Randulff's svigersønn
Overtollinspektør N Staal København ? Finner han stadig som undertegnede til vedtegninger i tollregnskapene på siste halvdel av 1700 tallet.
Overtollinspektør Lorentzen København ? Finnes stadig som undertegnede under vedtegninger i tollregnskapene på siste halvdel av 1700 tallet.
Kaptein S. A. Hagerup Kristiansand Formynder og verge for barn og enken etter Niels Randulffs død. I tillegg var han også kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Tollbetjent Hans Holst Grimstad Fungerte i siste halvdel av 1700 tallet.
Kaptein Nicolai Holst Homborsund Bergningsforman Fungerte som bergningsformann under bergningsarbeidene etter forliset av SAMSON
Kaptein Casper Berlin Fasmer Kristiansand Fører av Daneils skib DEN GRØNNE REBERBANE og senere ADJUTOR
Kaptein Besse Bessesen Kristiansand Fører av Daniel Isaachsens skib FREDEN
Kaptein Just Bruun Kristiansand Fører av Daniel Isaachsens skip ADJUTOR fra 1792
Kaptein Lars Dahl Kristiansand Fører av Daniel Isaachsens skib HAZARD, senere ADJUTOR og DELIA
Kaptein Johan Frich Fører av Daniel Isaachsens skip GREVINDE BERNSDORFF
Kaptein Reevert Jappen Fører av Daniel Isaachsens skip GENERAL ECKSTED fra 1794
Kaptein Conrad Chr. Jørgensen Kristiansand Fører av Daniel Isaachsens skib EXPERIMENTET, senere KULLEN og BACEUS
Kaptein Lars Kolling Kristiansand Fører av Daniel Isaachsens skip BARBRA CATHRINE fra 1794
Kaptein Mads Christian Langaard Kristiansand Fører av Daniel Isaachsens skib MINERVA
Kaptein James Murray Fører av Daniel Isaachsens skip GENERAL ECKSTED 1791-1793
Kaptein Søren Petersen Fører av Daniel Isaachsens skip DIANA fra 1804
Kaptein Niels Prosgaard Kristiansand Fører av Daniel Isaachsens skib AMERICA fra 1797, og GENERAL ECKSTED fra 1804
Kaptein Mads Querling Kristiansand Fører av Daniel Isaachsens skib AMERICA fra 1782, og senere GREV BERNSDORFF
Kaptein Michael Smith Kristiansand Fører av Daniel Isaachsens skib ABEL CATHARINA
Kaptein H. Taugel Kristiansand Fører av Daniel Isaachsens skib CONCORDIA
Kaptein Peder Thomassen Isefjær ? Fører av Daniel Isaachsens skib BARBRA CATHRINE fra 1790
Kaptein Fredrik Thomesen Fører av Daniel Isaachsens skip GENERAL ECKSTED fra 1801
Kaptein Salomon Trost Kristiansand Fører av Daniel Isaachsens skip BACEUS fra 1790, senere HAABET og EMANUEL
Kaptein Ole Werner Kristiansand Fører av Daniel Isaachsens skip DRAGEN
Anders Jensen Godsopplag ved forliset av SAMSON
Degn Anders Bierch Topdal Hadde penger tilgode på St.Thomas som Niels Randulff fikk i oppdrag å hente hjem. Antagelig er det herfra myntskatten på SAMSON-vraket stammer.
Kaptein Bull Hagerup i Kristiansand kjøper på vegne av ham ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Steensen Hagerup i Kristiansand kjøper på vegne av ham ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Smed Isac Danielsen Kristiansand Han ble også kaldt Isac Smed, og var Daniel Isaachsens far.
Reder Stian Herlofsen Kolbjørnsvik Han drev en betydelig kommisjonær-forretning ved forlis i Nedenes len. På grunn av denne gesjeften ble han etter hvert en meget rik mann. Han satset også på rederivirksomhet og skipsreparasjoner. Hans hus finnes fremdeles i Kolbjørnsvik. Det er et stort gult hus til venstre i vika sett fra sjøen.
Kaptein Elling Nielsen Stavanger Han hadde innført en del varer som SAMSON senere utførte
Eijde Homborsund Han var Anders Eijde's dreng, og berget etter forliset av SAMSON
Conferensraad Muller København Han var Conferensraad amt stemplet papirs forvalter
Herman Pedersen Randulff Hadsel Han var far til Niels Randulff.
Fabrikkmester Henrich Gerner København Han var mannen bak ideen om defensjonsskipene. En meget dyktig matematiker og skipskonstruktør. En av de fremste i verden på denne tid. Konstruerte av SAMSON
Rådmann Peder Christensen Kristiansand han var Niels Randulff's svigerfar
Henrich Arnoldus Thaulow Kristiansand Han var også auksjonsdirektør og skifteskriver i Kristiansand
Reder Christopher N** Kristiansand Han var partseier sammen med Daniel Isaachsen i skibet AMERICA
Sorenskriver Andreas Friderich Finne Kolbjørnsvik Han var samtidig også både dommer og notarius publicus i Nedenes len
Peter Nugent Hans arvinger solgte last til SAMSON
***as De Windt St. Thomas Hans arvinger solgte varer til SAMSON
Toger Rosenberg Kristiansand Hans enke solgte huset i Kirkegt.6 til Peder Christensen
Reder Anders Madsen Homborsund Hans hus ble brukt som rettslokale for sjøforklaring etter forliset av SAMSON. Han var etterhvert en mektig og rik person, og eide også et par skip.
Hartvine Fehman Christensen Kristiansand Hennes to sønner var ved hennes død i Amerika
Kammerherre Hornemann Hever penger i boet etter Niels Randulff, på vegne av avdøde kaptein Hammelen
Halvor Nielsen Brække Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
Ole Salvesen Dannevig Homborsund Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
Niels Olsen Dannevig Homborsund Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
Niels Jensen Eijde Homborsund Bergningsmann Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
Anders Jensen Eijde Homborsund Bergn.mann, Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
Halvor Enge Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
Salomon Enge Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
Ellef Andersen Enge Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
Knud Carlsen Enge Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
Peder Mathiesen Homborgøen Homborsund Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
Hendrich Ellingsen Homborgøen Homborsund Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
Anders Homborgøen Homborsund Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
Lars Poulsen Haave Homborsund Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
Povel Larsen Haave Homborsund Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
Christen Olsen Jortved Homborsund Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
Elling Rasmussen Jortvedt Homborsund Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
Gunder Knudsen Jortvedt Homborsund Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
Ole Halvorsen Jortvedt Homborsund Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
Anders Jonsen Jortvedt Homborsund Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
Elling Torjussen Homborsund Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
Mads Olsen Kistevig Homborsund Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
Anders Olsen Løvigen Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
Ole Andersen Løvigen Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
Anders Halvorsen Rossendahl Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
Jan Raabersvig Homborsund Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
Niels Hansen Stoven Hjalp til med bergningen etter forliset av SAMSON
Landsdommer Edward Colbiørnsen Christiansted Holdt extraret i anledning lasting av SAMSON
Barbra Franzdatter Kristiansand Hun var Niels Randulff's svigermor
Carl Femmer Kristiansand I 722-047 SAMSON's bilbrev har han tittel vicepresident, senere blir han president i Kristiansand by.
Incassator Carstensøn Kristiansand I anledning auksjon over rådmann Christensens hus i Kristiansand
Kjøpmann Christopher Nyrop Kristiansand I slekt med Daniel Isaachsen
Hagerup Kristiansand Informeres av comm.coll. om Daniel og Niels søknad om å bygge SAMSON
Lars Askildsen Kjøper av gods ved Auksjon etter forliset av SAMSON
Christian Brækkestue Brekkestø Kjøper av gods ved Auksjon etter forliset av SAMSON
Svend Heggrefos Kristiansand Kjøper av gods ved Auksjon etter forliset av SAMSON
Hans Helmer Kjøper av gods ved Auksjon etter forliset av SAMSON
Tarrald Heyde Kristiansand Kjøper av gods ved Auksjon etter forliset av SAMSON
Jørgen Munk Kjøper av gods ved Auksjon etter forliset av SAMSON
Hans Christopher Møglestue Kjøper av gods ved Auksjon etter forliset av SAMSON
Justitsråd Smith Kjøper av gods ved Auksjon etter forliset av SAMSON
Erich Thomle Kjøper av gods ved Auksjon etter forliset av SAMSON
Kjøpmann Jens Sanne Kristiansand Kjøper huset, samt diverse innbo på auksjon etter Niels Randulff's død
General Amdahl Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Kaptein Andersen Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Christian Andersen Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Thomas Andersen Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Kontrollør Andersen Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Løytnant Aubert Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Jacob Birck Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Kaptein Blix Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Halvor Brun Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Løytnant Bšlow Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Torkil Torgrimsen Dahl Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Erich Thomæsen Dahl Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Jac. Dietrichson Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Løytnant R. T. Dietrickson Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Osmund Dønnestad Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Fenrik Lohman Ely Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Junior Fangen Kristiansand Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Regimentsfeltskjærer Von Fangen Kristiansand Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Søren Folleraas Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Ole Salvesen Friis Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Lorents Gierstad Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Rektor Giør Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Reitan Giør Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Jaen Gregersen Broder Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Tollbetjent Tore Gundersen Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Løytnant Hagemann Kristiansand Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Kaptein Hagenstein Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Hansen Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Svend Hansen Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Niels Hasselie Kristiansand Vurderingsmann
Ole Haugesen Kristiansand Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Postmester Heyerdahl Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Bern Holm Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Torjus Hougen Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Gotfried Hybert Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Høyer Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Tallach Høyland Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Rolf Jansen Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Thorolf Jansen Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Skomaker Jacob Knudsen Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Morten Langefeldt Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Rasmus Larsen Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Rasmus Lassen Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Lohne Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Kontrollør Løwe Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Maulov Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Gunder Meland Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Berthel Mønnich Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
O. P. Mørch Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Sersjant Mørch Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Thønnes Nielsen Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Ole Nordgaarden Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Barthel Nørgaard Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Ol*og Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Gunvald Omdahl Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Doktor Pettersen Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Syvert Raen Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Anders Redtz Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Bokbinder Ruberg Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Christian Frid. Schultz Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Kasserer SpŽrck Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
H. Stallemoe Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Stehnsen Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
A. Stokke Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Storm Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Rebslager Henrich Struwe Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Christen Syve*øe Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Sørensen Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Aanen Olsen Tiomsaas Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Oberst Tobiesen Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Seilmaker Treš Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Skomaker Lars Tronsen Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Søren Tybring Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Elias Tønnesen Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Jan Tønnesen Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Torbiørn Ugland Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Overkrigskommisær Wibe Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Johan Aabel Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Knud Aabel Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Peder Aabel Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Tønnes Aanensen Kjøper ved dødsboauksjonen etter Niels Randulff
Jan Jancen Kristiansand Kreditor i boet etter Niels Randulff
Kaptein Jan Jansen Flensburg Kreditor i boet etter Niels Randulff
Parykkmaker David Stubbendorff Kristiansand Kreditor i boet etter Niels Randulff, noe som derfor beviser at Niels brukte parykker.
Jacob Syvercen Sogndal Kreditor i boet etter Niels Randulff
Christian Bendixen Kristiansand Kreditor i boet, samt kjøper ved dødsboauksjon etter Niels Randulff
Eilert Ingvalsen Kristiansand Kreditor i dødsboet etter Niels Randilff
Kjøpmann Samuel Otto & Co. Kristiansand Kreditor i dødsboetboet etter Niels Randulff
Kommandørkaptein C. Von Bierch Kreditor samt auksjonskjøper i dødsboet etter Niels Randulff
Ole Høyer Lastet ombord treverk fra Carstens saug ved Kristiansand
Reder Peder Mørch Kristiansand Lastet ombord treverk fra Wigilands saug i SAMSON
Geurt Sprewert De St. Thomas Lastet varer i SAMSON på vegne av ***as de Windt's arvinger
John Dinmore Lastet varer i SAMSON på vegne av Chr. Nuget og Peter Nugent's arvinger
John Forde Lastet varer i SAMSON på vegne av Christopher mac Evoy
Johannes Regiers Lastet varer i SAMSON på vegne av Johan Christopher Testman
Hermanus Dan Tiel Lastet varer i SAMSON på vegne av madame de Nylly
Styrmann Jens Rasmussen From Mannskap ombord på SAMSON
Bødker Christian Friderich Gram(dram) Kristiansand Mannskap ombord på SAMSON
Båtsmann Johannes Amundsen Havig Mannskap ombord på SAMSON
Matros Lars Larsen Kristiansand Mannskap ombord på SAMSON
Matros Niels Wormsen Mannskap ombord på SAMSON
Snekker Henrich Løwe Kristiansand Nabo til Niels Randulff
Kommerseråd Svennich Høyer Kristiansand Nabo til rådmann Christensens hus (død innen Niels kjøpte huset)
Søren Lycke St. Thomas Navnet er nevnt i brevene angående pengeoppkrevingen i SAMSON-prosjektet
Kaptein Clemens Nevnt i brevene angående pengeoppkrevingen i SAMSON-prosjektet
Kaptein Andreas Bjerk Kristiansand nevnt i brevene om pengeoppkrevingen
Kaptein Hammelen Nevnt i skifte etter niels
Peter Nicolai Randulff Trondheim Niels Randulff mottok denne 6 år gamle gutten som fosterbarn i 1772. Gutten var sønn av Nils's bror. Senere i livet oppholdt han seg mye på Grønland, hvor han var en aktiv handelsmann
Overkrigskommisær Ole Emerentius Sørensen Kristiansand Niels Randulff's svigersønn i tillegg til overkrigskommisær var han også sakfører og stiftsoverrettssakfører.
Konstituert Byfogd Michael Glukstad Kristiansand Opptrer ved salg av Niels Randulff's hus, samt skifte
Bruun Kristiansand Overformynder for enken etter Niels Randulff, Hartvine, ved salg av huset .
Ole Foss Kristiansand Overformynder for enken etter Niels Randulff, Hartvine, ved salg av huset .
Kaptein Tønnes Riibe Kristiansand Overtok kommandoen på DEN GRØNNE REBERBANE etter at Niels Randulff gikk over til å føre den nybygde SAMSON
Overstyrmann Hans Kul**d På CRONPRINTZEN da Niels Randulff nesten forliste med denne
Jens Dahm Samt incassator ved auksjoner
Dull København Sjøpass nr 460 ble levert tilbake av ham.
Jurgensen København Sjøpass nr.376 ble levert tilbake av ham.
Prætorius Christiansted Skrev under toldseddel fra Christiansted
Etatsråd Joh. Nic. Krag Charlotte Amalie Skulle kreve inn en del penger på St.Thomas på vegne av Andreas Bierch i Topdal ved Kristiansand
I. Larsen Solgte sirup til Jens Foss. var antagelig ansatt på Det Schimmelmanske sukkerraffinaderiet
Christopher Mac Evoy Solgte varer til SAMSONs last
Christopher Nugent Solgte varer til SAMSONs last
Madame De Nully Solgte varer til SAMSONs last
Johan Christopher Testman Solgte varer til SAMSONs last
Mads Møglestue Står feilaktig oppført som eier til snov SAMSON i boken Grimstad-slekter
Peder Randulff Kristiansand Sønn av Niels Randulff, kapteinen på 277-047 SAMSON
Peder Kaas Kristiansand Vurderingsmann Takstmann i forbindelse med skifte etter Niels Randulff
Anders Svennikssøn Høyer Kristiansand Tidlig nabo i syd til Kirkegt.6 i Kristiansand
Lars Andenson Lund Kristiansand Tidlig nabo i Øst til Kirkegt.6 i Kristiansand
Helvig Maria * Kristiansand Tidligere eier av deler av eiendommen tilhørende Kirkegt.6 i Kristiansand
Blikksmed Frideric Ehrenfeld Dilleben Kristiansand Tidligere eier av deler av eiendommen i Kirkegt.6 i Kristiansand
Tønnes Janssøn Kristiansand Tidligere eier av deler av eiendommen i Kirkegt.6 i Kristiansand
Anders Mortensen Kristiansand Tidligere eier av deler av eiendommen tilhørende Kirkegt.6
Corfitz Numsen Kristiansand Tidligere eier av kranverftet, da Daniel Isaachsen kjøpte dette i 1772
Ole Gundersøn Kristiansand Tidligere eier av strandehagen tilhørende Niels Randulffs eiendom i Kirkegt.6
Lars Tronhiems Kristiansand Tidligere eier av strandehagen tilhørende Kirkegt.6
Herman Herbrandsen Vidne Tilstede ved auksjon av berget gods etter forliset av SAMSON
Torbiørn Pedersen Vidne Tilstede ved auksjonsforretning etter forliset av SAMSON
Stian Olson Lagrettsmann Tilstede ved rettsakene etter forliset av SAMSON
Søren Anderson Lagrettsmann Tilstede ved rettssakene etter forliset av SAMSON
Ole Osmundsen Enge Lagrettsmann Tilstede ved rettssakene etter forliset av SAMSON
Anders Olson Lagrettsmann Tilstede ved rettssakene etter forliset av SAMSON
Pawels Kristiansand Tilstedeværende ved SAMSONs bilbrev
Tollbetjent M. Møllbach Kristiansand Tittel er under tvil figurerer stadig som undertegnede i venstre colonne i tollregnskapene for Kristiansand på slutten av 1700 tallet.
Tollbetjent Thue Kristiansand Tittel er under tvil figurerer stadig som undertegnede i venstre colonne i tollregnskapene for Kristiansand på
J. G. Thaulov Kristiansand Undertegner skiftet etter Niels Randulff
S Friedlieb Kristiansand Undertegnet i panteboken da Niels Randulff opptar lån for kjøp av Dronningensgate 6
W Fæmer Kristiansand Undertegnet i panteboken da Niels Randulff opptar lån for kjøp av Dronningensgate 6
Rådmann Christian Høyer Kristiansand Undertegnet i panteboken da Niels Randulff opptar lån for kjøp av Dronningensgate 6
A Kierulf Kristiansand Undertegnet i panteboken da Niels Randulff opptar lån for kjøp av Dronningensgate 6
Otto Nideros Kristiansand Undertegnet i panteboken da Niels Randulff opptar lån for kjøp av Dronningensgate 6
Mestersvenn Andreas Aanonsen Kristiansand Var med å bygge SAMSON
Gjerterud Margrethe Brønlund Hadsel Var mor til Niels Randulff
Matros Johan Anderssen Var ombord på KRONPRINTZEN Da Niels Randulff var kaptein, og de nesten forliste utenfor Groos
Matros Søren Glut Var ombord på KRONPRINTZEN Da Niels Randulff var kaptein, og de nesten forliste utenfor Groos
Peter Hanssen Var ombord på KRONPRINTZEN Da Niels Randulff var kaptein, og de nesten forliste utenfor Groos
Ouen Olsen Var ombord på KRONPRINTZEN Da Niels Randulff var kaptein, og de nesten forliste utenfor Groos
Peder Jensen Gitmark Vidne samt oppkjøper ved auksjonsforretningene etter forliset av SAMSON