Nyheter

  • Konstruksjon
CMS - 1.9.4 - Faanui
 
Skriv ut denne siden

Om foreningen

../images/nullbit.gif (35 bytes)

Foreningen fungerer som en samlende og kontaktskapende enhet for mennesker med interesse for skipsforlis og annen maritim historie. Dette fellesskap er ment å virke inspirerende og idé skapende på medlemmenes forskningsarbeid. Vi tar sikte på å opprettholde en best mulig dialog med lokale historielag, offentlige etater, ol. med maritim tilknytning.

Norsk Forlishistorisk Forening er en frittstående, privat organisasjon, som retter sin virksomhet mot maritim historieforskning.

Organisasjon og styre Litt om foreningsens styre og organisasjonsform.
Medlemsskap Litt informasjon om medlemsskap, samt søknadsskjema for medlemsskap
Målsetting Litt om foreningens arbeidsområder og målsettinger.
Kompetanse Litt om hvilken kompetanse foreningen kan stille til rådighet ved behov.
Foredragsvirksomhet
NFF tidende Om foreningens medlemsblad.
Arrangementer Referat og bilder fra turer som foreningen har arrangert
Previous page: Forsiden  Neste side: Organisasjon og styre