Nyheter

  • Konstruksjon
CMS - 1.9.4 - Faanui
 
Skriv ut denne siden

Målsetting

Målsettingen med foreningens prosjekter, er å dokumentere blant annet omfanget av den enorme skipsfarten vi har hatt langs vår kyst, og hvilken betydning denne har hatt for lokalbefolkningen opp igjennom årene.

Få en bredere kunnskap om hvorledes skipsforlis og sjøskader fant sted, og hvordan disse påvirket lokalsamfunnet.

Øke kunnskapen omkring skipskonstruksjon og dens utvikling opp gjennom tidene.

NFF vil gjennom sin maritime kunnskap og med desidert flest innmeldte og dokumenterte skipsvrak langs norskekysten, søke å befeste sin posisjon som Norges ledende private organisasjon innenfor dette felt.

Gjennom inngåelse av sponsor- avtaler ønsker foreningen å finansiere utvidet forskning og dypere søk etter våre maritime kulturskatter.

NFF vil gjennom sin virksomhet formidle maritim historisk kunnskap til publikum gjennom utgivelse av bøker, artikler og foredrag. Våre Internett sider er en del av dette.

Det antas at NFF er den private forening i Norge som innehar den størst samlede kompetanse innen forlisregistrering og marinarkeologi.

Vi har som mål å oppnå følgende:

  • Registrere og dokumentere et nytt vrakfunn hver måned.

  • Bli en ledende organisasjon innefor maritim historieforskning

  • Utvikle generelle metoder for alle deler innen det marinhistoriske forskningsarbeide

  • Få en så komplett oversikt som mulig over alle skipsforlis som har skjedd langs norskekysten

Foreningen har i en lang årrekke maktet å registrere minimum et nytt vrakfunn hver måned. Til dette arbeidet trengs det stor kompetanse innefor feltet vrakleting. Det være seg både over og under vann. Bildet viser vrakdykkergruppa fra sommersamlingen 1998

Previous page: Organisasjon og styre  Neste side: Foredragsvirksomhet