Nyheter

 • Konstruksjon
CMS - 1.9.4 - Faanui
 
Skriv ut denne siden

Kompetanse

Grunnlaget for foreningens kompetanse ble allerede lagt i 1970 da det første forlisregisteret ble utarbeidet. Kompetansen har siden den tid utviklet seg i flere retninger ettersom foreningen har knyttet til seg mennesker med forskjellig bakgrunn, interesser og kunnskap innen maritim historikk. Dette har ført til at NFF i dag innehar en stor bredde av kompetanse som grupperes innenfor flere kategorier.

Arkivkunnskap

 • Kunnskap om samfunnsstrukturene og dokumentflyt i eldre tider
 • Datamodeller for dokumentflyt i eldre tider vedrørende sjøskader og skipsforlis.
 • Lokalhistorisk bakgrunnsmateriale av maritim karakter.
 • Transkribering av gotisk håndskrift.
 • Egen håndbok for tyding av skrift.
 • Omregninger av alle gamle måleenheter og målesystemer.

Skipskonstruksjoner

 • Metoder for beregning av størrelsen på skip, basert på konstruksjonsdetaljer.
 • Systemer for måltaking av skipskonstruksjoner/vrakrester med tilhørende databaserte beregningssystemer
 • Verifisering av skipstyper basert på detaljer fra rigg.
 • Generering av alle skipsmål i skala, fra flere mål, tatt fra enten rigg eller skrog.
 • Utregning av commerselester eller trelester basert på mål fra bunnkonstruksjonen.

Våpensystemer

 • Metoder for beregning av kanontyper og affutasjer etter måltaking på enkelte detaljer.
 • Rekonstruksjon etter mål.
 • Rekonstruksjon av håndvåpen ut i fra måltaking av fragmenter.

Forlis og sjøskader

 • Marinarkeologi og utgraving av skipsvrak.
 • Database vedrørende skipsforlis.
 • Database vedrørende sjøskader .
 • Kunnskaper om seilingsteknikk etter beskrivelse, spesielt for eldre skværriggere.

Egen forskningsgruppe for Aust-Agder

 • Forskningsprosjekt for kartlegging av alle sjøskader og skipsforlis i Aust-Agder, fra de tidligste kjente dokumenter og frem til 1825.
 • Registrering av kirkeskipsmodeller i Aust-Agder

Dykkerutdannelse på alle plattformer

 • Godkjente arbeidsdykkere.
 • Instruktører og dykkerledere.
 • Redningsdykkere.
 • Undervannsfotografer.