Nyheter

  • Konstruksjon
CMS - 1.9.4 - Faanui
 
Skriv ut denne siden

Organisasjon og styre

Styret i NFF, som er valgt på generalforsamling, er foreningens høyeste myndighet og har fullt ansvar og full råderett over foreningens verdier, materiell, økonomi og arkiver. Styret skal bestå av minst 6 personer med følgende verv besatt: Formann, Nestformann, Kasserer, Sekretær, Materialforvalter og to Styremedlemer. Foreningens styre er valgt for 1 år av gangen, dog er formann, kasserer og sekretær kun til valg hvert annet år. Styret fastsetter til enhver tid de arbeidsoppgaver som tilfaller et hvert styremedlem.
Previous page: Om foreningen  Neste side: Målsetting