Nyheter

  • Konstruksjon
CMS - 1.9.4 - Faanui
 
Skriv ut denne siden

Commercelæster og trelæster

En forklaring på hvordan man regnet disse ut

Metoden for å komme fram til commerselæster var at man målte i Hollandske fot: skipets lengde mellom stevnen, høydene mellom dekkene fra planke til planke på 3 steder: ved middelspantet og midt mellom middelspantet og stevnene. På de samme stedene målte man også breddene. Målene i Hollandske(1) fot ble notert i skipets målebrev. Deretter gjorde man om alle mål til dansk/norske tommer ved å gange med 11, da det er 11 norske tommer i en hollandsk fot.

Disse målene ble så lagt sammen og delt på 3, for å finne gjennomsnits høyde og bredde.

Eksempel

Deretter ganget man disse tallene sammen for å få volumet. Man hadde da kubikken i tommer, dette resultatet delte man så på volumet til en trelest, som er 322767 kubikk tommer. Man fikk da skipets drektighet i trelæster. I og med at man viste at en trelest veide 4000 pund og en kommerselæst var bestemt til 5200 pund så ganget man med 4000 og delte på 5200 og fikk da drektigheten i Kommerselæster.


Om måleenheter brukt i skipsmåling.

1 Commerslæst er i vekt 2600 kg, men i volum er det 322767 kubikktommer eller 5,7 kubikkmeter. Dette er direkte omregnet, men i 1876 ble det bestemt at en kommerselæst skulle tilsvare 5,10 kubikkmeter.

Det vil si at en mente at det i et rom på 1,7 * 1,7 * 1,7 meter kunne lastes ca 2600kg vanlige handelsvarer. Dette var bare en metode for å kunne sette et mål på skipet som ble brukt i en tidsperiode. I realiteten når man lastet skip så brukte man forhåndstall, sånn som at en Commercelæst kunne romme 2 tønner bly eller 22 tønner korn.

Et metrisk tonn er 1000kg
Et amerikansk ton (short ton) i hundrevekt systemet er 2000 pund = 907,185 kg
Et engelsk ton (long ton)er 112 pund i hundrevekt systemet er 2240 pund = 1016,047 kg
Et ton som lastekapasitet i middelalderen representerte antall tonn vin de kunne frakte. dagens ton er definert til 100 kubikk fot (engelske) som tilsvarer omtrent 2,8316 kubikkmeter. Dette kalles ofte for register ton.

Altså, et register ton er kun volum og ikke vekt. Hvis man sammenligner kommerselæst og reg. tonn på dette nivået så er 1 trelæst 2,026649958 reg. tonn. Da trelester og kommerselæster forholder seg som 4000 til 5200, så er 1 kommerselest 0,769230769 trelæst. Altså kan 1 kommeselæst romme 1,558962 reg. tonn

1 Dansk/norsk fot er 31,32 cm og består av 12 tommer på 2,54 mm
1 Hollandsk fot (Amsterdam fot) er 28,3 cm og består av 12 tommer på 26,1 mm
1 Hollandsk fot (Rinlandsk fot) er 31,32 cm og består av 12 tommer på 26,1 mm
1 Engelsk fot er 30,38 cm og består av 12 tommer på 2,54 mm