Nyheter

 • Konstruksjon
CMS - 1.9.4 - Faanui
 
Skriv ut denne siden

Forskningsmateriell

Foreningen har utarbeidet løsninger eller beregningsmetoder for å bestemme typer og regne ut størrelsesforhold innenfor flere aktuelle områder. Vi vil her presentere noe av det vi har arbeidet med i den senere tid. Eksemplene inneholder også skisser med navn på forskjellige ting, samt skjemaer for måltaking av gjenstander til hjelp ved type- og aldersbestemmelse av disse.
Viktig: Dette er kun eksempel dokumenter originalene med mål og kalkulatorer etc. er kun for medlemmer. For å få disse verktøyene må du ta kontakt med den personen som har laget verktøyene. Noen av verktøyene er under stadig utvikling, så du må selv be om siste versjon. Det er også veldig viktig at du kommer med tilbakemeldingerom forslag til forbedringer, ønskede endringer, eller feil.

Beregningsmodeller

Rigg detaljer
Konstruksjonsdetaljer i et skip med navn på de forskjellige deler

Commercelæster og trelæster for beregning av lastevolum etc.


Skipstyper
Dette er et word dokument som inneholder mange forskjellige skipstyper. dokumentet er ikke en publikasjon med en samling av stoff fra mange kilder, som Hans Petter Madsen prøver å systematisere. Siste versjonen kan fås av han på forespørsel.
Tyding av gotisk håndskrift Foreløpig manuskript til bok av Hans Petter Madsen og Trond Johannessen
Dato problematikk Word dokument om de forskjellige dato problemene og alle verdens merkedager. av Hans Petter Madsen
Omregnings tabeller Stort word dokument om alskens gamle måleenheter fra mange land, som Trond Johannessen prøver å systematisere. Siste versjonen kan fåes av han på forespørsel. Den som er her er fra des. 2003
Angående størrelsesforhold på kanon typer og rapperter
Skisse for målsetting av en kanon
Litt om ankere Ankere og størrelsesforhold


Kalkulatorer


 

 

Disse verktøyene er i form av Excel regneark og er mest beregnet for bruk på kanoner og deslike. Inneholdet er som for følger:

 1. Kanoner og kuler
 2. Omregning til Kilo/gram med alle de forskjellige relevante pund typene brukt fra 1500 til 1800
 3. Regne om lod til Kg
 4. Regne om lødighet til Kg (Lødighet er hvor mange av en spesifikk kule det går på et Pund)
 5. Regne om Pund til Kg
 6. Utregning av Skippund,lispund, pund og Centner til bare pund og kilo
 7. Utregning av stykkpris/antall/vekter på Kanonkuler
 8. Utregning av vekt/stykkpris på Kanoner etter oppgitte priser/vekter Omkrets til diameter
 9. Diameter til omkrets
 10. Pund kalkulator
 11. Volum og vekt av konus. For å beregne kanoners vekt
 12. Brøk og linje tabell for tommer
 13. Konstanter og formler for utregningene

 

Eksempler på beregninger

Detalj fra en rigg Stokken ved Gjesøen

Bestemmelse av en kanontype se Kanon funn

Previous page: Gotisk håndskrift  Neste side: Rigg detaljer