../images/nullbit.gif (35 bytes) Norsk Forlishistorisk Forening

../images/nullbit.gif (35 bytes)
../images/nullbit.gif (35 bytes) Tilbake til:
[Maritimt fagstoff]

Maritim ordliste

../images/nullbit.gif (35 bytes)
../images/nullbit.gif (35 bytes) ../images/nullbit.gif (35 bytes)

Denne listen er ikke på noen måte komplett, og vil heller aldri bli det, men den vil bli oppdatert med flere ord og forklaringer. Listen er kun ment som en måte å få tak i ord på flere språk, for bruk til for eksempel søk på Internett.

Viktig: Dette er kun eksempel dokumenter originalene er i database form og er kun for medlemmer. Logg deg inn på medlemssiden. Har du ikke innlogging så ta kontakt med noen i styret for å få navn og passord.

 

Fartøy typer

Barca-longa(N)
Utviklet seg fra et lite rofartøy til etter hvert å bli et stort fiskefartøy. For det meste brukt i Middelhavet. 2 til 3 master ant. latiner rigget
Bardse(N), bartze(H)
Baarse bartze, barda. Et større rofartøy for transport av folk. Antagelig klinkerbygget i starten , men ble kravell bygget opp mot 1400 tallet. Fartøyet hadde halvdekk helt fram til stormasten. Stormast baugspryd og en liten mesanmast på hakkebrettet.
Bark(N)
Betyr opprinnelig "lite fartøy"  Seil og årer Ble laget for opptil 40 årer og en kjøl på 80 fot
Bark 1800(N)
Dette er den moderne barken
Beltbåt(N), Bæltbåt(DK)
Bilferge(N)
Bojert(N), Boeier(H)
Kravell bygget Rigget med råseil og forstag seil og blindeseil., også rigget
med smakke seil fra 1525
Brigantin(N)
(tomastet skip) brig
Brigg(N)
Handelsskip (tomastet skip) brig
Briggantin(N)
Seilskip Seil Brukes også om snaubrigger
Bysse(N), buis(H)
Frakt og fiske. Flamsk fiskefartøy Råseil på alle mastene. De forreste mastene
kunne legges ned
Båt(N), båd(DK), Boat(GB)
Dampskip(N), Dampskib(DK)
Dogger(N), Dogger(H)
fartøy(N), Fartøj(DK) , craft, vessel, boat(GB)
Fiskevase(N)
Fiskefartøy
flaggskip(N), flag ship(GB)
Fløyt(N), Fluit(H)
Handelsskip
Fregatt(N)
Handels / Krigsskip Seil
Fregatt fullrigger(N)
Fullrigger(N)
Fyrblase(N), Furublåsa(S)
Bygget av furu. Fokkeskønval storskønval (råseil) og toppseil på stormasten og mesanseil
Galeas(N)
Galeas 3 mastet(N)
Galej(N), Galley(GB)
Årer og seil
Galeon(N)
Ble benyttet i Danmark fra 1535
Galiot(N)
Galiot 3 mastet(N)
Galiot enmastet(N)
Holk(N), Hulc(H)
Hoc. Rundbunnet uten kjøl og antagelig klinkerbygget.Bordkledningen går parallelt i hele skipets lengde og samles i et for og akter dekk/ stevnplater (Som en pram) På 1400 tallet var det bare en mast midt i skipet
Holk 3 mastet(N), Hulc(H)
Rundbunnet uten kjøl opp mot 1500 ble den kravell bygget. Bordkledningen går parallelt i hele skipets lengde og samles i et for og akter dekk/ stevnplater (Som en pram) bygget og fikk 3 master med råseil, samt et "U" formet akterspeil.
Hoys(N), heude(H)
De heude.Hoy Kravelbygget Rundt akterskip med hekk Stag fokk eg smakke seil , noen ganger med en liten mesan med latinerseil.
Hukkert(N)
Hukkert galeas(N)
Hukkert Galiot(N)
Jakt(N)
Post og passasjer Seil De jacht, Jagt.Litet hurtig fartøy. Ofte utstyrt med sverd 1 og 2 mastet med gaffseil
Karakk(N)
Rundgattet med ror på akterstevnen. Forstevnen var "S" formet Brukt av porugal
Kat(N)
Kravelbygget med krum forstevn og rundgattet rett akterstevn. Halvdekk akter med kabyss og lugar under dekk
Ketch(N)
Fiske og små frakt Kietzen, kedz Kiidtz. 4 mands besetning, noen var utstyrt
med fiskedam. Smakrigget med stagfokk og en liten latiner mesan
Koff(N), koff(DK) , Cof(GB), Kuf(H)
Koff Smakke(N), Kuf(H)
Kuf Smakke rigget
Kogg(N)
Handelsskip Klinkerbygget med glatt flat bunn, forstevn rett og forover lent En mast med Råseil
Kotch(N)
Klinkerbygget med bordgangen sammensydd med einer. Fartøyet hadde dekk og var utstyrt med ishud i vannlinjen derav navnet "Kotsa" som betyr isbeskyttelse. Litt krum forstevn og rett akterstevn med ror. 1 mast med råseil
Kravel(N), Carvel(GB)
Caravela. Kravell byggede skip 2 ,3 eller 4 master. Fokkemasten har råseil og de aktre latinerseil.
Kreiert(N), Crayer(GB)
Benyttet i den engelske kanal. 15-50 tons 3 master med råseil
krigsskip(N), Krigsskib(DK)
Kutter(N)
Kvase(N)
Lasteskip(N), cargo ship(GB)
Lekter flatbunnet.(N)
Lodja(N)
Klinkerbygget med kjøl senere ca. 1550 Kravell bygget av furu, Råseil
Lokaldamper(N)
Lugger(N)
Motor lasteskip(N)
Motorkutter(N)
Motorskib(N)
Passasjerskip(N)
Passasjertransport Motor
Pinas(N)
Handelsskip
Pink(N)
Handelsskip med 1 eller 2 master med råseil. Stormasten sto litt aktenfor
midten og hellet forover. Fokkemasten sto helt framme i forstevnen. i senere
tid også med baugspryd uten seil
Pinnace(N)
Mindre heldekket fartøy med slankt skrog og akterspeil. 3 master smakkeseil
eller råseil.
Robåt(N)
Passasjertransport framdriften var årer.
Schuit(N), Schuit(H), Schuit(D)
seiler(N), sailing-ship(GB)
seilfartøy(N), sejlfartøj(DK) , sailing vessel(GB)
seiljolle(N), sejljolle(DK) , sailing dinghy(GB)
Seilskip 3 mastet(N), Sejlskib(DK)
Sjalupp(N), Barge(GB)
skip(N)
Skip(N), skib(DK) , ship, vessel(GB)
Skonnert(N)
Skonnert bark(N)
Skonnert brigg(N)
Skonnert koff(N)
Skonnert skip(N), Skonnert skib(DK)
Skute(N), skude(DK) , ship, vessel(GB)
Skøyte(N)
Slupp(N)
Smakke(N), Smak(H)
Kravellbygget, Lavt fribord, Fyldig forstevn og rundgattet akterstevn.
Snau(N), Snow(GB)
Snau brigg(N)
Defensjonsskip Seil
Snau Fregatt(N)
Strusse(N)
Lett langstrakt båt med plass til 25 mann. Kravell bygget av furu, flatbunnet, fikk i slutten av 1600 akterspeil med et langt styreblad 1 Mast med råseil
Tjalk(N)
Torpedobåt(N)

Løpende rigg seil,tau og blokker

akterseil(N), Agtersejl(DK) , aftersail(GB)
baugtrosse(N), bovtrosse(DK) , bow fast(GB)
fallrep(N), gangway(GB)
fiolinblokk(N), fiddle block(GB)
fokk(N), foresail, jib(GB)
fortøyningstrosse(N), mooring cable(GB)
gaffelrigg(N), gaff rigging(GB)
gaffelseil(N), gaff sail, trysail(GB)
jomfru (rigg)(N), dead eye(GB)
latinerseil(N), lateen sail(GB)
mersbras(N), topsail brace(GB)
mersseil(N), topsail(GB)
mesan(N), spanker(GB)
midtskipstrosse(N), breast fast(GB)
rigg(N), takkelage(DK) , rig, rigging(GB)
råseil(N), square sail(GB)
seil(N), Sejl(DK) , sail(GB)
storseil(N), main sail(GB)
takkelasje(N), takkelage(DK) , rigging, tackling(GB)
talje(N), tackle(GB)
taljeblokk(N), fall block(GB)
taljeløper(N), block line(GB)
tau(N), rope, tow rope(GB)
trosse (rep, stort tau)(N), hawser(GB)

Master og rundholdter

aktermast(N), Agtermast(DK) , after mast(GB)
baugspryd(N), bowsprit, bow sprit(GB)
bom (til seil)(N), boom(GB)
fokkebom(N), foresail boom(GB)
fokkemast(N), foremast(GB)
fokkerå(N), foreyard(GB)
fokkeselhode(N), foremast cap(GB)
fokkestag(N), forestay(GB)
fokkestang(N), fore-topmast(GB)
fokkevant(N), foreshroud(GB)
forrigg(N), fore rigging(GB)
kranbjelke(N), crane beam(GB)
mast(N), mast(GB)
mers(N), top(GB)
merserå(N), topsail yard(GB)
mesanmast(N), mizzen mast(GB)
mesanstang(N), mizzen topmast(GB)
rå(N), yard(GB)
stag(N), stag(DK) , brace(GB)
Tauverk som støtter opp mastene langskips
stormast(N), main mast(GB)

Skips seilingsmanøver

forhaling(N), warping, shifting(GB)
forlis(N), shipwreck, wreckage(GB)
forlise(N), be lost, be wrecked(GB)
grunnstøte(N), run aground(GB)
kantre(N), capsize(GB)
Svensk manøver
sjøskader(N), søeskade(DK)
skipbrudd(N), shipwreck, wrecking(GB)

Skips utstyr

anker(N), Anker(DK) , anchor(GB)
ankertau(N), ankertaug(DK) , cable(GB)
bauganker(N), bower (anchor)(GB)
draft(N), kort(DK) , chart(GB)
dregg(N), grapnel, dregge(GB)
drivanker(N), sea anchor(GB)
finkenett(N), hammock netting(GB)
forankringsutstyr(N), mooring equipment(GB)
kompass(N), compass(GB)
kompasshus(N), compass bowl(GB)
kompassrose(N), compass card(GB)
peilekompass(N), bearing compass(GB)
sjøkart(N), søekort(DK) , nautical chart, draught, draf(GB)
sjømannskiste(N), søemanskiste(DK) , ditty-box(GB)
sladrekompass(N), hanging compass(GB)

Skrog konstruksjonsdetaljer

akterdekk(N), quarterdeck, after-deck(GB)
banjerdekk (nederste dekk)(N), orlop deck(GB)
batteridekk(N), gun-, battery deck(GB)
baugport(N), bow port(GB)
dekk(N), Dæk(DK) , deck(GB)
dekksbjelke(N), deck beam(GB)
dekksbredde(N), beam(GB)
dekksplanke(N), deck plank(GB)
dekksåpning(N), deck opening(GB)
deplasement(N), displacement(GB)
diagonalspant(N), diagonal frame(GB)
drektighet(N), tonnage, burden(GB)
dyptgående(N), deep-draught(GB)
dørk(N), deck, floor, flooring(GB)
fallport(N), port lid, port flap(GB)
forhudning(N), sheating(GB)
forskip(N), forepart(GB)
forstavn(N), stem, bow, bows(GB)
fortømring(N), timbering(GB)
forut og akter(N), fore and aft(GB)
gallion(N), cutwater, fore head(GB)
gallionsfigur(N), figurehead(GB)
gangspill(N), capstan(GB)
garnering(N), dunnage(GB)
garneringsluke(N), ceiling hatch(GB)
gatt(N), hole, vent(GB)
hud(N), planking(GB)
kantspant(N), cant frame, cant timber, cant(GB)
kiming(N), bilge(GB)
kimingsvegere(N), kimingvægere(DK) , bilge loyds(GB)
kjøl(N), Køl(DK) , keel(GB)
kjølblokk(N), keel-block(GB)
kjølbolt(N), keel bolt(GB)
kjølbord(N), garboard(GB)
kjølkloss(N), block(GB)
kjøllask(N), keel scarf(GB)
kjølspunning(N), keel rabbet(GB)
kjølsvin(N), inner keel, keelson(GB)
kjøltre(N), keel timber(GB)
kjølvannsstripe(N), track (of a ship)(GB)
kledning(N), planking(GB)
kledningsbord(N), sheathing(GB)
kledningsplanke(N), garboard(GB)
klinkbygd(N), clinker built(GB)
kravellbygd(N), carvel-built(GB)
lasterom(N), cargo compartment(GB)
mastefot(N), heel, step of mast(GB)
mastekile(N), mast wedge(GB)
middelspant(N), dead flat(GB)
midtskips(N), midships(GB)
målebrev(N), certificate of tonnage(GB)
nating(N), ceiling(GB)
nedre dekk(N), lower deck(GB)
sandbord(N), limber board(GB)
sitters(N), half-floor(GB)
skansekledning(N), bulwark(GB)
skipskonstruksjon(N), skibskonstruksion(DK)
skipsside(N), beam end, broadside(GB)
skipsskrog(N), hull (of a ship)(GB)
skipsspiker(N), barge spike(GB)
skrog(N), hull(GB)
spant(N), rib timber(GB)
spanteavstand(N), frame space(GB)
spantebredde(N), moulded breadth(GB)
spantedimensjon(N), scantling(GB)
spanteprofil(N), frame profile(GB)
spantereisning(N), frame structure(GB)
spantesystem(N), framework(GB)
spantetopp(N), timber head(GB)
spantetømmer(N), frame (rib) timber(GB)
spantevinkel(N), frame angle bar(GB)
stråkjøl(N), stråkøl(DK) , false keel(GB)
trenagle(N), wooden nail, w. peg, w. pin(GB)
tverrsnitt(N), transverse section(GB)
vaterbord(N), waterway(GB)
baugbånd(N), breasthook, forehook(GB)

Stående rigg

takkel (tauverk)(N), takkel(DK) , tackle(GB)
Gammelt uttrykk for stående rigg
vant(N), vant(DK) , shroud(GB)
Tauverk som avstøtter en mast tværskips

Våpen og bestykning

kanon(N), cannon, gun(GB)
kanonløp(N), kanonløb(DK) , gun barrel(GB)
kanonport(N), kanonport(DK) , gun port(GB)
kanonsalutt(N), gun salute, salute of guns(GB)
rappert(N), gun mounting, gun carriage(GB)
sabel(N), sword, sabre(GB)
skipsarmering(N), ship's armament(GB)
skråskudd(N), pineapple, grapeshot(GB)

Yrker, arbeid og gjøremål

berging(N), saving, rescue, rescuing, salvage (operations)(GB)
dykker(N), diver(GB)
dykking(N), diving(GB)
forskning(N), research(GB)
historieforskning(N), historical research(GB)
kaptein(N), captein(GB)
partrederi(N), shipping partnership(GB)
sjøfarer(N), seafarer(GB)
sjøkadett(N), Søekadet(DK) , naval cadet(GB)
sjøoffiser(N), naval officer(GB)
skipbrudden(N), shipwrecked(GB)
skipper(N), shipmaster, skipper(GB)
skipsbygger(N), shipbuilder, shipwright(GB)
skipsbygging(N), skibsbygning(DK) , shipbuilding, naval construction(GB)
skipsreder(N), skibreder(DK) , shipowner(GB)

 

 

Til toppen av siden

Til  Copyright siden

Vedlikeholdes av Trond  Johannessen

© Norsk Forlishistorisk Forening