../images/nullbit.gif (35 bytes)

Norsk Forlishistorisk Forening

../images/nullbit.gif (35 bytes)
../images/nullbit.gif (35 bytes) Tilbake til:
[Maritimt fagstoff]

Mål og vekt i eldre tider

Av Trond Johannessen

../images/nullbit.gif (35 bytes)
../images/nullbit.gif (35 bytes) ../images/nullbit.gif (35 bytes)

Her er de mest relevante måleenheter for norske forhold.

Det kan være frustrerende å forsøke å finne ut den eksakte verdien av en eller annen gammel måleenhet. Som oftest finnes det rett og slett ingen egentlig fasit. Dette kommer bl.a. av at flere måleenheter ble benyttet med forskjellige verdier i de forskjellige lokalsamfunn. I tillegg til dette varierte de over tid. Av denne grunn må man ha temmelig korrekte tilleggsopplysninger om måleenheten for at det skal kunne være mulig å definere den så riktig som mulig. Viktig: Dette er kun eksempel dokumenter fulstendig oversikt er kun for medlemmer. Logg deg inn på forumet . Har du ikke innlogging så ta kontakt med noen i styret for å få navn og passord.

Norske måleenheter

Her er de mest relevante måleenheter for norske forhold.

Danske måleenheter Mange av enhetene her er de samme som de som står i den norske listen. Denne siden er under konstruksjon.
Svenske måleenheter Noen svenske enheter som jeg har kommet over. Dette er ikke noen komplett liste.
Hjelpetabeller Spesielle tabeller for direkte omregning av tommer linjer og lødighet.
Konverterings Kalkulatorer Konverter mellom Arabiske og Romerske tall

I denne oversikt vil du kunne finne igjen de mest benyttede enheter, som forklarer hva disse representerte i forhold til hverandre og i forhold til våre moderne måleenheter. Vi har kun lagt ut de mest relevante enheter for Norge. Denne oversikten må ikke ses på som fullstendig, men den inneholder nok det meste av hva du vil støte på. Som sagt vil enkelte av enhetene variere geografisk, også innenfor samme land, men dette vil være for omfattende å legge ut her. Derfor er disse måleenheter basert på lovfestede eller tradisjonsbundne verdier. Alle tall er noe avrundet, for å gjøre bruken enklere. De egentlige tallene har en nøyaktighet på 16 desimaler. Så hvis en regner opp og ned på de forskjellige oppdelingene, vil ikke svarene nødvendigvis bli helt like de som står i tabellene.

Kilder:

 • Diverse arkivalia fra inn- og utland.

 • Christian Brorson, Forsøg til Fortolkning i Christian den femtes danske og norske Lov og de ældre Loves Bestemmelser (2 bind)

 • Christian Brorson, Kongelige Forordninger og Aabne Breve samt andre trykte Anordninger fra aar 1670 (8 bind)

 • Hans Joachim v.Alberti, Mass und gewicht, Berlin 1957

 • Knut Birkeland, Mål og Vekt, Kappelen 1968.

 • Paul Rasmussen, Mål og Vekt, København 1967

 • Carl J. S. Marstrander, Spredte bidrag til vægtens og væktterminologiens historie hos germanerne, Kristiania 1924

 • Kirsten Meyer, Dansk maal og vægt fra Ole Rømers tid til meter loven, København 1912

 • Lommebok for ingeniører, teknikere og studenter, Oslo 1945

 • Reduksjonstabeller for mynt, maal og vekt, Kristiania 1876

 • Almanakk for 1878, Kristiania

 • C. L. L. Harboe, Dansk Marine ordbok, København 1979

 • Mål, vekt og landskyld i Norge fra 1270 til 1683, L. E. Fauerhold Jensen, Oslo 1989

 • Albert W. Carlsson Med mått mätt. Svenska och utländska mått genom tiderna Borås 1989.

 • Diverse leksikon og oppslagsverk

 

 
 

Til Copyright siden

Vedlikeholdes av Trond Johannessen

© Norsk Forlishistorisk Forening