Tilbake til:Maritimt fagstoff
 

Navigering for maritim
historieforskning

Vennligst gi tilbakemelding på linker som er flyttet eller ikke  fungerer.
Har du tips til nye linker er vi glad for å få en henvendelse. 
Melding gis til:
Trond Johannessen

kvadrant.gif (4644 bytes)

Velg emne

  1. Institusjoner
  2. Datering
  3. Dykking
  4. Diverse
  5. Marinarkeologi, skip og vrak
  6. Linksamlinger og søkemuligheter
jakobst.gif (3559 bytes)

 

 
 
Skandinavia
Kulturnett Norge  Her finner du de aller fleste museer, arkiver, biblioteker ol. i Norge
Riksantikvaren i Oslo
Historisk institutt
Statens kartverk
Redningsselskapet
Universitetsbiblioteket i Oslo
Nordic Museum Links De aller fleste museer og samlinger i Norden
Danmarks arkiver Her finner du en komplett oversikt over det danske arkivvesen
Kulturnet Danmark - Museer, udstillinger, bevaring  Liste over museer og samlinger i Danmark
Nationalmuseet i Danmark Dansk marinarkæologisk forskningscenter er en underavdeling.
Orlogsmuseet i København
Strandingsmuseet i Danmark
Statens Sjöhistoriska museer i Sverige
Kulturnett i Sverig
Vasamuseet
Den Danske Marinens historie 1801-2001 greenbal.gif (998 bytes)
Bidrag til den norske Marines Historie Fra Krigens Tid (1807-1814) greenbal.gif (998 bytes)

Utenfor Skandinavia

Society for Underwater Exploration
Chesapeake Bay Maritime Museum
International Council of Museums
Maritime Museum of the Atlantic
SC Institute of Archaeology and Anthropology
Maritime history publications home page
The World Wide Web Virtual Library: Museums
U.S. Navy History
UWP MAIL SHOP Bokhandel med kun bøker om dykking og maritime ting, England
 
 

Datering

Skandinavia
Laboratory for Dendrochronology i Sverige
Utenfor Skandinavia
RADIOCARBON Home Page Omfattende sider om C14 datering
Radiocarbon WEB-info
Oxford University 
Oxford dendrochronology Laboratory
Educational Guide to Dendrochronology
The Ultimate Tree-Ring Web Pages
Resources for Dendrochronologists
Tilbake til innholdsfortegnelsen

Dykking

Skandinavia
Bladet dykking Norges største dykkertidskrift
DYKKERNETT  Alt innen dykking i Norge
Norges Dykkeforbund 
Utenfor Skandinavia
CMAS Internasjonal organisasjon for sportsdykking
PADI Internasjonal organisasjon for sportsdykking
IANTD Internasjonal organisasjon for teknisk dykking
Voyager Dykketeknisk programvare
The Historical Diving Society
Free Dive Table Software 
UKdiving
Tilbake til innholdsfortegnelsen

Divers

Skandinavia
SKEPP OCH VRAK, bok och länktipsgreenbal.gif (998 bytes)
Dokumentasjonsprosjektet
TINGBOKPROSJEKTETs hjemmeside
Den Norske Historiske Forening
Maritim startside En side med mange maritime linker
Jan G. Langfedts sider om Ny Hellesund (NFF medlem)
Maritime Links. i Danmark. En mengde linker og mye maritimt stoff
The Maritime History Virtual Archives  i Sverige. Meget omfangsrike og interessante sider
Utenfor Skandinavia
Calendarzone Nyttinge sider for problemstillinger rundt kalendere, også historiske
Page d'accueil Principale ANCRE Fransk side med masse bøker ol
Conway Maritime Press En av de største aktørene i bokverk innenfor  maritime emner 
International Journal of Maritime History
Lloyds register og ships
Peabody Essex Museum Maritime malerier
The mariners museum Maritime malerier
 United Kingdom Institute for Conservation
Tilbake til innholdsfortegnelsen

Marinarkeologi, skip og vrak

Skandinavia
Arkeologi i nord Frans-Arne Stylegar sine sider om nordisk arkeologi
Maritim Arkeologi Midt-Norge - NTNU
Vrak på Vestlandet
Angelfish Dive Team 
Vrakdykking i Nordnorge  
Vrakdatabase for Skandinavia (mest DK)
Marinarkæologisk Forskningscenter Nyhetsbrev Vasamuseet
Marinarkeologi i Sverige
Fotevikens museum, Sverige
Ostindiefararen Götheborg , Sverige greenbal.gif (998 bytes) NFF var der
Vraket av Vrouw Maria Finnland, et perfekt vrak!greenbal.gif (998 bytes)
Wreck register Open Directory Project greenbal.gif (998 bytes)
Utenfor Skandinavia
Lomellina wreck  krigsskip fra 1516greenbal.gif (998 bytes)
The Hampshire and Wight Trust for Maritime Archaeologygreenbal.gif (998 bytes)
SOS Newport Medieval Ship Pages sen 1400 talls handelsskipgreenbal.gif (998 bytes)
Aquanaut's vrakdatabase
HMS Britannic expedition 98
Images of ships and shipmodels
Mast & Sail in Europe and Asia En bok om fartøystypologi  
Little Salt Spring home page
Mary Rose project
BATAVIA Om skipet og rekonstruksjonen utført i Holland
Nautical Archaeology Program at Texas A&M University
New Jersey SCUBA Diving_ Shipwrecks
Portsmouth Historic Ships
UK-Diving's vrakarkiv
Nautical Archaeology at Texas A&M
Underwater Archaeology of the Black Sea
Society for underwater exploration 
Tilbake til innholdsfortegnelsen 

Linksamlinger og søkemuligheter

Skandinavia
BIBLIOFIL Biblioteker med Bibliofil datasystem, med søkemuligheter
Konserveringsrelaterte linker
Kulturnet Danmark Komplett liste over arkiver, museer ol. i Danmark
Kulturnett Sverige Komplett liste over arkiver, museer ol. i Sverige
Vrakregister og lister i Sverige. En mengde linker
Maritime Links. i Danmark. En mengde linker og mye maritimt stoff 
Pekere til andre sider med maritimt stoff
Digitalt ressursbibliotek for nordisk arkeologi
 
Utenfor Skandinavia
The DEEP SHIPWRECK EXPLORER'S ASSOCIATION (DEEPSEA) greenbal.gif (998 bytes)
Index of Resources for Historians Mange linker til historiske sider av enhver karakter
Links for Nautical Archaeology
The Nautical Guild of St Erasmus Mange fine maritime linker  greenbal.gif (998 bytes)
Sources of Maritime Information
The Mother of All Maritime Links  Den største maritime linksamling i verden
River Rat's Dive links En mengde linker til alt av maritim interesse
Søkeverktøy:
Søk i Diplomatarium Norvegicum Interaktivt søk er mulig

 

 

 

 

Vedlikeholdes av Trond Johannessen © Norsk Forlishistorisk Forening