../images/nullbit.gif (35 bytes)

Norsk Forlishistorisk Forening

../images/nullbit.gif (35 bytes)
../images/nullbit.gif (35 bytes) Tilbake til:
[Maritimt fagstoff]

Beregningsmodeller

 
../images/nullbit.gif (35 bytes) ../images/nullbit.gif (35 bytes)

Foreningen har utarbeidet løsninger eller beregningsmetoder for å bestemme typer og regne ut størrelsesforhold innenfor flere aktuelle områder. Vi vil her presentere noe av det vi har arbeidet med i den senere tid. Eksemplene inneholder også skisser med navn på forskjellige ting, samt skjemaer for måltaking av gjenstander til hjelp ved type- og aldersbestemmelse av disse.
Viktig: Dette er kun eksempel dokumenter originalene med mål og kalkulatorer etc. er kun for medlemmer. Logg deg inn på medlemssiden. Har du ikke innlogging så ta kontakt med noen i styret for å få navn og passord.

Rigg detaljer

Konstruksjonsdetaljer i et skip med navn på de forskjellige deler

Commerselester og trelester for beregning av lastevolum etc.

Angående størrelsesforhold på kanon typer og rapperter  

Skisse for målsetting av en kanon  

Litt om ankere og størrelsesforhold


Eksempler på beregninger

 Detalj fra en rigg 

Bestemmelse av en kanontype 

 
 

Til toppen av siden

Til  Copyright siden

Vedlikeholdes av Trond Johannessen [Sende kommentarer]

© Norsk Forlishistorisk Forening