../images/nullbit.gif (35 bytes)

Norsk Forlishistorisk Forening

../images/nullbit.gif (35 bytes)
../images/nullbit.gif (35 bytes)  

Maritimt fagstoff,

arkivarbeid, forskning

../images/nullbit.gif (35 bytes)
../images/nullbit.gif (35 bytes) ../images/nullbit.gif (35 bytes)
  • Viktig: Dette er kun eksempel dokumenter originalene med mål og kalkulatorer etc. er kun for medlemmer. Logg deg inn på medlemssiden. Har du ikke innlogging så ta kontakt med noen i styret for å få navn og passord.
  • Beregningsmodeller En samling av diverse nyttig informasjon for maritim historieforskning

  • Mål og vekt i eldre tider En oversikt over gamle norske måleenheter. 

  • Fartøys typer En oversikt over de forskjellige typer seilfartøyer som var vanlige i våre farvann de siste 2-300 år.

  • Kalenderreformen. Overgang fra Juliansk til Gregoriansk kalender og hva dette avstedkom av problemer for historieforskningen. Her finnes også en oversikt over når de forskjellige land gikk over til den Gregorianske kalender.

  • Gotisk skrift En meget kortfattet hjelp til den som vil lære seg å tyde denne skrifttype.

  • Ordliste En samling maritime ord. Kun med tanke på å ha litt variasjoner til f.eks. bistand ved søk på nettet på forskjellige språk.

  • Linkside Siden inneholder linker til mange interessante maritime sider. Her finner du museer, arkiver, marinarkeologi, vrak, dykking, historiske dokumenter, osv.

 
 

 

Til Copyright siden

Vedlikeholdes av  av  Hans Petter Madsen [Sende kommentarer]

© Norsk Forlishistorisk Forening